SEPTEMBER DEŇ   HOD ÚMYSEL
18 Sobota

nedeľná

18.30

za + manžela Viliama, +syna Vladimíra, +rodičov Hornáčkových a Vráblových, a ostatnú rodinu

19 Nedeľa  25. nedeľa v období cez rok

08.00

10.30

Pro Populo - za farníkov

+ Ondreje Čiernika a ++rod. Čierniková, Smejkalová, Pudelková

20 Pondelok sv. Kórejských mučeníkov : Andreja Kina Taegona, Pavla Chonga a spoločníkov. 18.30 + rodičov Hornáčkových a + brata Milana
21 Utorok sv. Matúša, apoštola, sviatok 07.00

+ rodičov, manžela a ostatných + členov rodiny 

22 Streda féria

18.30

+ manžela a rodičov Samekových

23 Štvrtok sv. pátra Pia z Pietercíny 18.30 + rodičov z oboch strán a manžela / Na akútny úmysel
24 Piatok

féria

18.30 + Slávku Rybnikárovú 10 výročie a + rodičov Valenta a Máriu Vidovú
25 Sobota

nedeľná

18.30

+ svokrovcov, rodičov a sestru

26 Nedeľa  26. nedeľa v období cez rok

08.00

10.30

Pro Populo - za farníkov

Za dar živej viery v rodine

 

 • V sobotu 25 septembra o 14.00 hod. je sobáš Ing. Juraja Tótha a Mgr. Márie Zemkovej a o 15.30 hod. je sobáš Víta Jankoviča a Kláry Maťkovej.
 • Na budúcu nedeľu je vyhlásená zbierka pre Kubu. Na katolícke školy sa vyzbieralo 297,- Euro. Srdečné Pán Boh zaplať.
 • U pani Tomšovej si môžete vyzdvihnúť podielové knihy SSV. Členské je 8 Eur.
 • Do konca septembra 2021 je potrebné prihlásiť deti na prvé sv. prijímanie a na birmovku. Prihlášky sú v sakristii.
 • Prosíme o rešpektovanie protiepidemických opatrení.
 • Aktuálne informácie nájdete na webovej stránke farnosti: www.staratura.fara.sk
 • Upratovanie kostola je v piatok po sv. omši. Upratuje skupina F.
 • CHARITATÍVNA ZBIERKA PRE KUBU
  Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní.
  Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali.
  Biskupi teda vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a to na nedeľu 26. septembra 2021 a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme. 

Bohoslužobný poriadok v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Starej Turej:
Pondelok až piatok (okrem utorka) sú slávené sväté omše v letnom čase o 18.30 hod., v zimnom o 18.00 hod. V utorky  býva svätá omša ráno o 07.00 hod. V sobotu večer o 18.30 s nedeľnou platnosťou. V nedeľu sú sväté omše o 08.00 hod. a o 10.30 hod. V čase prikázaných sviatkov, vo Veľkonočnom a Vianočnom období je priebeh bohoslužieb bohatší, o čom informujú oznamy na vývesnej tabuli v predsieni vstupu do chrámu. 

Pondelok  -- 18.30
Utorok 07.00  --
Streda  -- 18.30
Štvrtok  -- 18.30
Piatok  -- 18.30
Sobota  -- 18.30
Nedeľa 08.00 10.30

 

Nahlásenie pohrebu

V prípade úmrtia v rodine je potrebné pohreb čím skôr telefonicky nahlásiť na farskom úrade a dohodnúť si stretnutie, deň a hodinu pohrebu. O pohreb musia požiadať najbližší príbuzní zosnulého, ktorí sa osobne dostavia na farský úrad a vyplnia formulár s potrebnými údajmi. Je nutné priniesť aj doklad o prehliadke zosnulého. Rodina môže požiadať o odslúženie svätej omše za zosnulého, ktorá by sa mohla konať v najbližších dňoch po pohrebe, ako aj 7 dní a 30 dní po pohrebe. 

Prvopiatková spoveď chorých

V prvý týždeň mesiaca, kňaz navštevuje chorých, ktorých vyspovedá a udelí im sväté prijímanie. Chorých je potrebné nahlásiť telefonicky na t. 0909 226 997. Kňaz zvyčajne chorých navštívi vo štvrtok alebo piatok doobeda, záleží od počtu nahlásených.  Je nutné dopredu oznámiť karanténu, alebo infekciu Covid 19.

  

LINK: Ako sa správať v kostole...